DMCA

Transfer Learning Based Cross-lingual Knowledge Extraction for Wikipedia

by Zhigang Wang , Zhixing Li , Juanzi Li , Jie Tang , Jeff Z. Pan
Citations:3 - 0 self