DMCA

Frequent pattern mining with uncertain data (2009)

by Charu C. Aggarwal , Jianyong Wang , Yan Li , Jing Wang
Venue:In KDD
Citations:50 - 4 self