DMCA

Large mesh deformation using the volumetric graph Laplacian

by Kun Zhou , Jin Huang , John Snyder , Xinguo Liu , Hujun Bao , Baining Guo , Heung-yeung Shum
Venue:ACM Transactions on Graphics
Citations:91 - 13 self