DMCA

Accelerating Pathology Image Data Cross-Comparison on CPU-GPU Hybrid Systems

by Kaibo Wang , Yin Huai , Rubao Lee , Fusheng Wang , Xiaodong Zhang Joel H. Saltz
Citations:10 - 6 self