DMCA

2012 Proceedings IEEE INFOCOM Maximizing Capacity with Power Control under Physical Interference Model in Duplex Mode

by Peng-jun Wan , Dechang Chen , Guojun Dai , Zhu Wang , Frances Yao