DMCA

Camellia: A 128-Bit Block Cipher Suitable for Multiple Platforms - Design and Analysis (2000)

Cached

Download Links

by Kazumaro Aoki , Tetsuya Ichikawa , Masayuki Kanda , Mitsuru Matsui , A+ Mitsuru Matsui , Shiho Moriai , Junko Nakajima , Toshio Tokita
Citations:90 - 4 self