DMCA

Cocktail Watermarking for Digital Image Protection (2000)

by Chun-Shien Lu , Shih-kun Huang , Chwen-jye Sze , Hong-yuan Mark Liao
Venue:IEEE Transactions on Multimedia
Citations:47 - 5 self