DMCA

Contact Duration Aware Data Replication in Delay Tolerant Networks

by Xuejun Zhuo , Qinghua Li , Wei Gao , Guohong Cao , Yiqi Dai
Citations:5 - 1 self