DMCA

Discriminative codeword selection for image representation

by Lijun Zhang , Zhengguang Chen , Chun Chen , Shulong Tan , Jiajun Bu , Xiaofei He
Venue:in: Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia, 2010
Citations:6 - 2 self