DMCA

COPS: An Efficient Content Oriented Publish/Subscribe System

by Jiachen Chen , Mayutan Arumaithurai , Lei Jiao , Xiaoming Fu , K. K. Ramakrishnan
Citations:13 - 4 self