DMCA

Retrieving k-nearest neighboring trajectories by a set of point locations (2011)

by Lu-an Tang , Yu Zheng , Xing Xie , Jing Yuan , Xiao Yu , Jiawei Han
Venue:In SSTD
Citations:10 - 6 self