DMCA

Diversified Trajectory Pattern Ranking in Geo-Tagged Social Media ∗

by Zhijun Yin , Liangliang Cao , Jiawei Han , Jiebo Luo , Thomas Huang
Citations:7 - 3 self