DMCA

Graph regularized transductive classification on heterogeneous information networks (2010)

by Ming Ji , Yizhou Sun , Marina Danilevsky , Jiawei Han , Jing Gao
Venue:In ECML PKDD
Citations:23 - 9 self