DMCA

Exploring Social Tagging Graph for Web Object Classification

by Zhijun Yin , Rui Li , Qiaozhu Mei , Jiawei Han
Venue:In KDD’09
Citations:28 - 7 self