DMCA

for Ubiquitous Computing (2002)

by David Liu , Jinxing Cheng , Kincho H. Law , Gio Wiederhold , David Liu , Jinxing Cheng , Kincho H. Law , Gio Wiederhold
Citations:2 - 0 self