DMCA

Phrase dependency parsing for opinion mining (2009)

by Yuanbin Wu , Qi Zhang , Xuanjing Huang , Lide Wu
Citations:41 - 1 self