DMCA

Efficient Rank Based KNN Query Processing Over Uncertain Data

by Ying Zhang , Xuemin Lin , Gaoping Zhu , Wenjie Zhang , Qianlu Lin
Citations:2 - 1 self