DMCA

Volumetric harmonic brain mapping (2004)

by Yalin Wang , Xianfeng Gu , Tony F. Chan , Paul M. Thompson , Shing-tung Yau
Venue:In ISBI ’04: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: Macro to Nano
Citations:10 - 1 self