DMCA

Incoherent interaction . . . (2010)

by Yana Izdebskaya , Vlad Shvedov , Anton Desyatnikov , Wieslaw Krolikowski , Gaetano Assanto , Yuri Kivshar