DMCA

Brain Mapping with the Ricci Flow Conformal Parameterization and Multivariate Statistics on Deformation Tensors

by Yalin Wang , Xiaotian Yin , Jie Zhang , Xianfeng Gu , Tony F. Chan , M. Thompson , Shing-tung Yau
Citations:3 - 1 self