DMCA

Improving Data Quality: Consistency and Accuracy

by Gao Cong , Wenfei Fan , Floris Geerts , Xibei Jia Shuai Ma
Citations:77 - 17 self