DMCA

Non-Negative Semi-Supervised Learning

by Changhu Wang , Shuicheng Yan , Lei Zhang , Hong-Jiang Zhang
Venue:Journal of Machine Learning Research
Citations:4 - 0 self