DMCA

Scene text recognition using part-based tree-structured character detection

by Cunzhao Shi , Chunheng Wang , Baihua Xiao , Yang Zhang , Song Gao , Zhong Zhang
Venue:In CVPR
Citations:12 - 0 self