DMCA

ZiSense: towards interference resilient duty cycling in wireless sensor networks (2014)

by Xiaolong Zheng , Zhichao Cao , Jiliang Wang , Yuan He , Yunhao Liu
Venue:In ACM SenSys
Citations:1 - 0 self