DMCA

Accurate CPU Power Modeling for Multicore Smartphones

Cached

Download Links

by Yifan Zhang , Yunxin Liu , Li Zhuang , Xuanzhe Liu , Feng Zhao , Qun Li