DMCA

An Energy Effective Adaptive Spatial Sampling Algorithm for WSNs

Cached

Download Links

by Zhang Meiyan , Cai Wenyu , Zhou Liping , Zheng Xiaodan