DMCA

personal correspondence

Cached

Download Links

by Jin Xu , Xianbing Wang , Lindan Shi , Yuan Zhou , Dawei Li , Chenggui Han , Ziding Zhang , Jialin Yu , Jialin Yu
Venue:Mathematics Department, Rutgers University, 110 Frelinghuysen Rd, Piscataway, NJ 08540, USA E-mail address : borisov@math.rutgers.edu, lizhan@math.rutgers.edu
Citations:1 - 0 self