DMCA

A Wormhole Attack Resistant Neighbor Discovery Scheme with RDMA Protocol for 60 GHz Directional Network

Cached

Download Links

by Zhiguo Shi , Ruixue Sun , Rongxing Lu , Jian Qiao , Jiming Chen , Xuemin (sherman Shen
Citations:1 - 0 self