DMCA

Predicting the risk of avian influenza A H7N9 infection in live-poultry markets across (2014)

by Marius Gilbert , Nick Golding , Hang Zhou , G. R. William Wint , Timothy P. Robinson , Andrew J. Tatem , Shengjie Lai , Sheng Zhou , Hui Jiang , Danhuai Guo , Zhi Huang , Jane P. Messina , Xiangming Xiao , Catherine Linard , Thomas P. Van Boeckel , Vincent Martin , Samir Bhatt , Peter W. Gething , Jeremy J. Farrar , Simon I. Hay , Hongjie Yu
Citations:3 - 0 self