DMCA

Enhancing Diversity, Coverage and Balance for Summarization through Structure Learning (2009)

by Liangda Li , Ke Zhou , Gui-rong Xue , Hongyuan Zha , Yong Yu
Venue:WWW 2009 MADRID!
Citations:33 - 0 self