DMCA

Bilingually-constrained phrase embeddings for machine translation. (2014)

Cached

Download Links

by Jiajun Zhang , Shujie Liu , Mu Li , Ming Zhou , Chengqing Zong
Venue:In ACL
Citations:8 - 0 self