DMCA

Vector solid textures (2010)

by Lvdi Wang , Kun Zhou , Yizhou Yu , Baining Guo
Venue:ACM Trans. Graph
Citations:3 - 1 self