DMCA

(LULC) Change on Urban Vegetation Net Primary Productivity (NPP): A Case Study in Guangzhou, China (2013)

by Yingchun Fu , Xueyu Lu , Yaolong Zhao , Xiantie Zeng , Lili Xia