Secondnet: a data center network virtualization architecture with bandwidth guarantees (2010)

by Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Helen J. Wang, Shuang Yang, Chao Kong, Peng Sun, Wenfei Wu, Yongguang Zhang
Venue:In ACM CoNEXT