AutismKB: an evidence-based knowledgebase (2011)

by Li-ming Xu, Jia-rui Li, Yue Huang, Min Zhao, Xing Tang, Liping Wei