Correlated Flooding in Low-Duty-Cycle Wireless Sensor Networks

by Shuo Guo, Song Min Kim, Ting Zhu, Yu Gu, Tian He