Reform som tradition - Administrativa reformer vid Statens Järnvägar. Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet (1990)

by N Brunsson, A Forsell, H Winberg