Lifeng 2006, ‘The Researches into the Regional Equity of Entrance Examination in China (Wo Guo Gao Xiao Zhao Sheng Kao Shi Zhong De Qu Yu Gong Ping Yan Jiu (0)