Tillämpad optimeringslära, Chalmers hekniska högskola (1994)

by I Gustafsson