Tillämpad optimeringslära: Nätverksanalys, heltalsprogrammering, Chalmers tekniska högskola (1986)

by P Brenner