String Similarity Joins: An Experimental Evaluation (0)

by Yu Jiang, Guoliang Li, Jianhua Feng, Wen-Syan Li
Venue:PVLDB