ArXiv e-prints eprint 0809.4615 (2008)

by M Tumminello, F Lillo, R N Mantegna