Information-Based Complexity. (1988)

by J F Traub, G W Wasilkowski, H Wozniakowski