Vvedenie v Teoriya Statsionarnikh Sluchainikh Funktsii,” (Introduction to the Theory of Stationary Random Processes (1951)

by A N Yaglom
Venue:in Russian) Ups. Fiz. Nauk