Binary operations. (1990)

by Czesław Byliński
Venue:Formalized Mathematics,