Updateable Object Views (2002)

by J Leszczyłowski H Kozankiewicz, K Subieta J Płodzień