Iskovskikh, “Finite subgroups of the plane Cremona group” math/0610595 (0)

by I V Dolgachev, V A
Venue:I. V. Dolgachev, “Reflection